plbenlenfrdeitruuk
 

Zakład Kształcenia Kierowców

Marek Paszkowski

 

RANKING OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ
(źródło: Słowo Podlasia wydanie z dnia 21.02.2012)

Icons/rank2012.jpg

(a-liczba zdających egzamin b-wynik pozytywny c- zdawalość w procentach)

Ranking OSK 2013  Słowo Podlasia Biała Podlaska - Ranking szkół nauki jazdy - Najlepsze OSK Biała Podlaska - Paszkowski  WORD

ZDAWALNOŚĆ NA KATEGORIĘ B (SAMOCHODY) - 46,1 %, NA KATEGORIĘ A (MOTOCYKLE) - 76,5%

Ranking OSK 2013  Słowo Podlasia Biała Podlaska - Ranking szkół nauki jazdy - Najlepsze OSK Biała Podlaska - Paszkowski  WORD