plbenlenfrdeitruuk
 

Zakład Kształcenia Kierowców

Marek Paszkowski

 

word

 NIEZBĘDNE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany wniosek.
2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
3. Wyraźną   fotografię  o   wymiarach  3,5  x  4,5  cm,  przedstawiającą  osobę  bez  nakrycia   głowy i okularów  z  ciemnymi  szkłami  w  taki  sposób,  aby  ukazywała  równomiernie  oświetlony  lewy półprofil głowy z widocznym lewym uchem.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

1. Wypełniony i podpisany wniosek.
2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
3. Wyraźną   fotografię  o   wymiarach  3,5  x  4,5  cm,  przedstawiającą  osobę  bez  nakrycia   głowy i okularów  z  ciemnymi  szkłami  w  taki  sposób,  aby  ukazywała  równomiernie  oświetlony  lewy półprofil głowy z widocznym lewym uchem.
4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców.
6.
W przypadku podwyższania kwalifikacji, kserokopię posiadanego prawa jazdy.
7.
Dokument poświadczający tożsamość osoby zapisującej się w postaci:
a)
dowodu osobistego,
b) karty pobytu,
c) paszportu

Jeżeli chcesz zapisać się na kolejny egzamin:

Osoba przystępująca do egzaminu po raz kolejny, zgłasza się do zapisu z dowodem uiszczenia opłaty za ten egzamin.

W przypadku osoby ubiegającej się o prawo jazdy, która trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu tego samego rodzaju (teoretycznego lub praktycznego), dodatkowo musi ona przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dodatkowego (10 godzin w przypadku doszkolenia z teorii lub 5 godzin w przypadku doszkolenia z praktyki). Nie dotyczy to osób podlegających kontrolnemu spraw-dzeniu kwalifikacji.

Warunkiem  zakwalifikowania  na  egzamin  jest  posiadanie  przez osobę egzaminowaną dokumentu potwierdzającego jej tożsamość w postaci:
a) dowodu osobistego,
b) karty pobytu,
c) paszportu.

 

Jeżeli chcesz zapisać się na egzamin poprzez PEŁNOMOCNIKA:

Osoba, ubiegająca się o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy, wymagane dokumenty może złożyć poprzez pełnomocnika posiadającego upoważnienie (kliknij TU aby pobrać druk) do odbioru zaświadczenia z wyznaczonym terminem egzaminu. Treść zaświadczenia podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

PLAC EGZAMINACYJNY WORD Biała Podlaska

 

plac word

Autor: K.Paszkowski 


Wszelkie Prawa Autorskie Zastrzeżone - Kopiowanie i Rozpowszechnianie przez inne OSK tylko za zgodą Autora